Twitter

Paclitaxelum TEVA (Paclitaxel)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Paclitaxelum TEVA
Nazwa międzynarodowa: Paclitaxel
Nazwa substancji czynnej: Paclitaxelum
Firma farmaceutyczna: Teva
Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska
Schematy Chemioterapii: Paclitaxel + cisplatin, Paclitaxel + Carboplatin, AP (AT, Doxorubicin + Paclitaxel), EP (ET, Epirubicin + Paclitaxel), GT (Gemcitabine + Paclitaxel), Paclitaxel, Paclitaxel 100, Paclitaxel + cisplatin, TAP, Paclitaxel + Carboplatin, Cisplatin + Paclitaxel , Cisplatin + Paclitaxel 200, Paclitaxel + Carboplatin, Paclitaxel + Cisplatin + 5-FU, Paclitaxel + Carboplatin, Paclitaxel + Cisplatin, Paclitaxel + Carboplatin, TIP,
Rekomendacja AOTM: Nr173/2014, 2014-07-07
Zarejestrowane wskazania: rak jajnika, rak piersi, Niedrobnokomórkowy rak płuc (NSCLC, NDRP), mięsak Kaposiego
Więcej informacji: Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Paclitaxelum TEVA (Paclitaxel)
Wskazania:

Wskazania do stosowania

Rak jajnika

Paklitaksel jest wskazany w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z cisplatyną w zaawansowanej postaci raka jajnika.

W chemioterapii pierwszego rzutu, Paclitaxelum Teva jest wskazany w leczeniu skojarzonym z cisplatyną u chorych z zaawansowanym rakiem jajnika lub resztkowym nowotworem (Mcm) po wcześniejszej laparotomii.

W chemioterapii drugiego rzutu Paclitaxelum Teva jest wskazany w leczeniu raka jajnika z przerzutami, gdy standardowe leczenie schematami zawierającymi platynę okazało się nieskuteczne.

Rak piersi

Paklitaksel jest wskazany w leczeniu uzupełniającym (adjuwantowym) raka piersi z przerzutami do węzłów chłonnych, u pacjentów po standardowej terapii antracyklinami i cyklofosfamidem (AC). Leczenie uzupełniające Paclitaxelum Teva należy uważać za alternatywę dla przedłużonej terapii AC.

Paklitaksel jest wskazany do początkowego leczenia miejscowo zaawansowanego raka piersi lub raka piersi z przerzutami, zarówno w skojarzeniu z antracyklinami u pacjentów, u których można zastosować leczenie antracyklinami lub w skojarzeniu z trastuzumabem u pacjentów ze zwiększoną ekspresją receptora HER-2 (ang. human epidermal growthfactor receptor 2 - receptorów ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2) na poziomie 3+ oznaczonym metodą immunohistochemiczną, u których leczenie antracyklinami nie jest odpowiednie (patrz punkty 4.4. i 5.1.).

Monoterapia paklitakselem jest wskazana w leczeniu raka piersi z przerzutami u pacjentów, u których standardowa terapia z zastosowaniem antracyklin okazała się nieskuteczna lub jest nieodpowiednia.

Zaawansowany niedrobnokomórkowy raka płuca (NSCLC, ang. non-small celi lung carcinoma)

Paklitaksel jest wskazany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca w skojarzeniu z cisplatyną u pacjentów, u których nie można zastosować radykalnego leczenia chirurgicznego i (lub) radioterapii.

Mięsak Kaposi 'ego (KS) u chorych z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS)

Paklitaksel jest wskazany w leczeniu zaawansowanego mięsaka Kaposi'ego (ang. Kaposi's sarcoma -KS) w przebiegu AIDS u pacjentów, u których wcześniejsze leczenie antracyklinami liposomalnymi okazało się nieskuteczne.

Ograniczona ilość danych potwierdza skuteczność produktu leczniczego w tym wskazaniu, a podsumowanie istotnych badań przedstawiono w punkcie 5.1.

Data aktualizaci: 26.03.2015

Inne produkty firmy farmaceutycznej    Teva
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2015-03-26

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję