Twitter

Spectrila (Asparaginase)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Spectrila
Nazwa międzynarodowa: Asparaginase
Nazwa substancji czynnej: Asparaginasum
Firma farmaceutyczna: medac
Podmiot odpowiedzialny: medac
Zarejestrowane wskazania: białaczka limfoblastyczna ostra
Więcej informacji: Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Spectrila (Asparaginase)
Dawkowanie:

Dawkowanie i sposób podawania

Produkt Spectrila powinien być przepisywany i podawany przez lekarzy i personel medyczny posiadający doświadczenie w stosowaniu leków przeciwnowotworowych. Lek należy podawać w warunkach szpitalnych, przy zapewnionym dostępie do zestawu reanimacyjnego.

Dawkowanie

Produkt Spectrila zazwyczaj włącza się jako część protokołów chemioterapii skojarzonej z zastosowaniem innych leków przeciwnowotworowych (patrz również punkt 4.5).

Dorośli i dzieci od 1. roku życia

Zalecana dawka asparaginazy do podania dożylnego to 5 000 jednostek na metr kwadratowy (j/m2 pc.) powierzchni ciała, podawanych co trzeci dzień.

Leczenie może być monitorowane na podstawie aktywności asparaginazy w surowicy, mierzonej trzy dni od podania produktu Spectrila. Jeżeli nie uda się uzyskać pożądanej aktywności asparaginazy, można rozważyć zastosowanie innego preparatu asparaginazy (patrz punkt 4.4).

Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu Spectrila u dorosłych są ograniczone.

Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu Spectrila w fazie postindukcyjnej terapii są bardzo ograniczone.

Szczególne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. Nie należy jednak stosować produktu Spectrila u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3).

Osoby w podeszłym wieku

Dostępne są ograniczone dane dotyczące leczenia pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

Dzieci w wieku od 0 do 12 miesięcy

Opierając się na ograniczonych danych, zalecana dawka u niemowląt wynosi:

-    wiek poniżej 6 miesięcy:             6 700 j/m2 powierzchni ciała

-    wiek 6-12 miesięcy:                   7 500 j/m2 powierzchni ciała

Sposób podawania

Produkt Spectrila przeznaczony jest do podania wyłącznie w postaci infuzji dożylnej.

Dawkę dobową produktu Spectrila można rozcieńczyć w końcowej objętości 50 - 250 ml roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%). Rozcieńczony roztwór asparaginazy można podawać w infuzji w czasie od 0,5 do 2 godzin.

Asparaginazy nie wolno podawać w pojedynczym wstrzyknięciu dożylnym (bolusie).

Data aktualizacji: 29.01.2016

Inne produkty firmy farmaceutycznej    medac
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2016-01-29

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję