Twitter

Pemetrexed Fresenius Kabi (Pemetrexed)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Pemetrexed Fresenius Kabi
Nazwa międzynarodowa: Pemetrexed
Nazwa substancji czynnej: Pemetreksedum
Firma farmaceutyczna: Fresenius Kabi
Podmiot odpowiedzialny: Fresenius Kabi
Schematy Chemioterapii: Pemetrexed, Pemetrexed + Cisplatin, Pemetrexed + Carboplatin,
Zarejestrowane wskazania: międzybłoniak opłucnej, Niedrobnokomórkowy rak płuc (NSCLC, NDRP)
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Pemetrexed Fresenius Kabi (Pemetrexed)
Dawkowanie:

Dawkowanie i sposób podawania

Pemetrexed Fresenius Kabi można podawać wyłącznie pod kontrolą lekarza wyspecjalizowanego w zakresie stosowania chemioterapii przeciwnowotworowej.

Dawkowanie

Pemetrexed Fresenius Kabi w skojarzeniu z cisplatyną

Zalecana dawka produktu leczniczego Pemetrexed Fresenius Kabi wynosi 500 mg/m2 powierzchni ciała (pc.) pacjenta. Produkt leczniczy należy podawać w infuzji dożylnej w ciągu 10 minut, w pierwszym dniu każdego 21-dniowego cyklu. Zalecana dawka cisplatyny wynosi 75 mg/m2pc. Cisplatynę należy podawać w infuzji w ciągu 2 godzin, rozpoczynając około 30 minut po zakończeniu infuzji pemetreksedu pierwszego dnia każdego 21-dniowego cyklu leczenia. Pacjentowi należy podać leki przeciwwymiotne oraz płyny w odpowiedniej ilości przed i(lub) po podaniu cisplatyny (szczegółowe dane na temat cisplatyny można znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego tego leku).

Pemetrexed Fresenius Kabi w monoterapii

U pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca poddawanych wcześniej chemioterapii zalecana dawka produktu leczniczego Pemetrexed Fresenius Kabi wynosi 500 mg/m2 pc. Produkt leczniczy należy podawać w infuzji dożylnej w ciągu 10 minut w pierwszym dniu każdego 21-dniowego cyklu leczenia.

Leczenie poprzedzające

W celu ograniczenia częstości występowania i nasilenia odczynów skórnych, w dniu poprzedzającym podanie pemetreksedu, jak również w dniu podania produktu leczniczego i następnego dnia pacjent powinien otrzymać lek z grupy kortykosteroidów. Dawka kortykosteroidu powinna odpowiadać dawce 4 mg deksametazonu, podawanego doustnie dwa razy na dobę (patrz punkt 4.4).

W celu ograniczenia objawów toksyczności pacjenci leczeni pemetreksedem powinni również otrzymywać suplementację witaminową (patrz punkt 4.4). Codziennie należy podawać doustnie kwas foliowy lub produkt multiwitaminowy zawierający ten związek (od 350 do 1000 mikrogramów). W ciągu 7 dni poprzedzających podanie pierwszej dawki pemetreksedu pacjent powinien przyjąć co najmniej 5 dawek kwasu foliowego. Kwas foliowy należy także podawać przez cały cykl leczenia i przez 21 dni po podaniu ostatniej dawki pemetreksedu. W tygodniu poprzedzającym przyjęcie pierwszej dawki pemetreksedu, a następnie co trzy cykle leczenia, pacjenci muszą także otrzymywać domięśniowo witaminę Bi2 (1000 mikrogramów). Kolejne wstrzyknięcia witaminy Bi2 można wykonywać w dniu podania pemetreksedu.

Kontrola stanu pacjenta

Przed podaniem każdej dawki pemetreksedu należy wykonać pełną morfologię krwi, w tym oznaczenie wzoru odsetkowego krwinek białych (rozmaz) i liczby płytek krwi. Przed każdym podaniem chemioterapii należy wykonać badania krwi oceniające czynności nerek i wątroby. Warunkiem umożliwiającym rozpoczęcie każdego cyklu chemioterapii są następujące wartości parametrów laboratoryjnych: bezwzględna liczba neutrofilów (ang. Absolute Neutrophil Count, ANC) ≥ 1500 komórek/mm3, liczba płytek krwi ≥100 000 komórek/mm3, klirens kreatyniny ≥ 45 ml/min, bilirubina całkowita ≤ 1,5 razy górna granica wartości uznanych za prawidłowe; fosfataza zasadowa, aminotransferaza asparaginianowa (AspAT), aminotransferaza alaninowa (A1AT) ≤ 3 razy górna granica wartości uznanych za prawidłowe. U pacjentów z przerzutami guza do wątroby, dopuszczalne są wartości aktywności fosfatazy zasadowej, AspAT i A1AT nie większe niż 5-krotne wartości uznane za prawidłowe.

Modyfikacja dawki

Sposób podawania

Środki ostrożności, które należy podjąć przed przygotowaniem lub podaniem produktu leczniczego Pemetrexed Fresenius Kabi, patrz punkt 6.6.

Pemetrexed Fresenius Kabi należy podawać w infuzji dożylnej w ciągu 10 minut w pierwszym dniu każdego 21-dniowego cyklu. Instrukcja dotycząca rekonstytucji i rozcieńczania produktu leczniczego Pemetrexed Fresenius Kabi przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Data aktualizacji: 27.07.2016

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Pemetrexed Fresenius Kabi
Pemetreksedum
EAN: 5909991289393
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
Opakowanie:1 fiol.
Grupa Limitowa:1034.0, Pemetreksed
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.49. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Pemetreksedum,
Urzędowa cena zbytu:286,20
Cena hurtowa brutto:300,51
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:136,08
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Pemetrexed Fresenius Kabi
Pemetreksedum
EAN: 5909991289409
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
Opakowanie:1 fiol.
Grupa Limitowa:1034.0, Pemetreksed
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.49. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Pemetreksedum,
Urzędowa cena zbytu:1501,20
Cena hurtowa brutto:1576,26
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:680,40
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Fresenius Kabi
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2016-07-27

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję