Twitter

Okteva (Octreotide)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Okteva
Nazwa międzynarodowa: Octreotide
Nazwa substancji czynnej: Octreotidum
Firma farmaceutyczna: Teva
Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska
Więcej informacji: Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Okteva (Octreotide)
Wskazania:
 • Leczenie pacjentów z akromegalią, u których leczenie chirurgiczne jest niewskazane lub nieskuteczne, albo pacjentów będących w okresie przejściowym, przed wystąpieniem całkowitego efektu działania radioterapii (patrz punkt 4.2).
 • Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, np. rakowiakami z cechami zespołu rakowiaka (patrz punkt 5.1).
 • Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym, w przypadku których wykluczono ognisko pierwotne nieznajdujące się w środkowej części prajelita.
 • Leczenie gruczolaków przysadki wydzielających TSH:
  • gdy nie doszło do normalizacji wydzielania po leczeniu chirurgicznym i (lub) radioterapii;
  • u pacjentów, dla których leczenie chirurgiczne nie jest odpowiednie;
  • u pacjentów napromienianych, aż do chwili, gdy radioterapia osiągnie skuteczność.
Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Okteva
Octreotidum
EAN: 5909991416461
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg
Opakowanie:1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.
Grupa Limitowa:79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd
Wskazanie:Akromegalia; Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowalająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRFoma; Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby, <1>hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL; <2>objawy hipersekrecji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL
Urzędowa cena zbytu:882,00
Cena hurtowa brutto:926,10
Cena detaliczna:961,75
Wysokość limitu finansowania:947,18
Poziom:ryczałt
Dopłata:17,77
Okteva
Octreotidum
EAN: 5909991416485
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg
Opakowanie:1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.
Grupa Limitowa:79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd
Wskazanie:Akromegalia; Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowalająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRFoma; Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby, <1>hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL; <2>objawy hipersekrecji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL
Urzędowa cena zbytu:1764,00
Cena hurtowa brutto:1852,20
Cena detaliczna:1903,85
Wysokość limitu finansowania:1894,35
Poziom:ryczałt
Dopłata:12,70
Okteva
Octreotidum
EAN: 5909991416508
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg
Opakowanie:1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.
Grupa Limitowa:79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd
Wskazanie:Akromegalia; Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowalająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRFoma; Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby, <1>hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL; <2>objawy hipersekrecji występujące w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych innych niż określone w ChPL
Urzędowa cena zbytu:2646,00
Cena hurtowa brutto:2778,30
Cena detaliczna:2841,53
Wysokość limitu finansowania:2841,53
Poziom:ryczałt
Dopłata:4,57
Okteva
Octreotidum
EAN: 5909991416461
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg
Opakowanie:1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.
Grupa Limitowa:1026.0, analogi somatostatyny
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.45.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Octreotidum
plik pdfZałącznik C.45.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Octreotidum,
Urzędowa cena zbytu:882,00
Cena hurtowa brutto:926,10
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:926,10
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Okteva
Octreotidum
EAN: 5909991416485
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg
Opakowanie:1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.
Grupa Limitowa:1026.0, analogi somatostatyny
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.45.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Octreotidum
plik pdfZałącznik C.45.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Octreotidum,
Urzędowa cena zbytu:1764,00
Cena hurtowa brutto:1852,20
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:1852,20
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Okteva
Octreotidum
EAN: 5909991416508
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg
Opakowanie:1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.
Grupa Limitowa:1026.0, analogi somatostatyny
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.45.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Octreotidum
plik pdfZałącznik C.45.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Octreotidum,
Urzędowa cena zbytu:2646,00
Cena hurtowa brutto:2778,30
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:2778,30
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Teva
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2020-12-31

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję