Twitter

Posaconazole Stada (Posakonazol)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Posaconazole Stada
Nazwa międzynarodowa: Posakonazol
Nazwa substancji czynnej: Posaconazolum
Firma farmaceutyczna: STADA
Podmiot odpowiedzialny: STADA
Więcej informacji: Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Posaconazole Stada (Posakonazol)
Wskazania:

Wskazania do stosowania

Posaconazole Stada jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń grzybiczych u dorosłych (patrz punkt 5.1):

- inwazyjna aspergiloza oporna na amfoterycynę B lub itrakonazol, lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta;

- fuzarioza oporna na amfoterycynę B lub w przypadku nietolerancji amfoterycyny B przez pacjenta;

- chromoblastomikoza i grzybniak oporne na itrakonazol lub w przypadku nietolerancji itrakonazolu przez pacjenta;

- kokcydioidomikoza oporna na amfoterycynę B, itrakonazol lub flukonazol, lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta;

- kandydoza jamy ustnej i gardła: jako terapia pierwszego rzutu u pacjentów z ciężką postacią choroby lub u pacjentów o obniżonej odporności, u których przewiduje się słabą odpowiedź na leczenie miejscowe.

Oporność definiowana jest jako progresja zakażenia lub brak poprawy po co najmniej 7 dniach stosowania dawek terapeutycznych, dotychczas skutecznych w leczeniu przeciwgrzybiczym.

Posaconazole Stada jest również wskazany w zapobieganiu inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u następujących pacjentów:

- Pacjentów z ostrą białaczką szpikową (ang. acute myelogenous leukemia, AML) lub zespołem mielodysplastycznym (ang. myelodysplastic syndromes, MDS), którzy otrzymują chemioterapię w celu indukcji remisji i mogą w związku z tym mieć długotrwałą neutropenię oraz duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych;

- Pacjentów po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. hematopoietic stem cell transplant - HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang. graft versus host disease, GVHD) i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych.

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Posaconazole Stada
Posaconazolum
EAN: 5909991368562
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:zawiesina doustna, 40 mg/ml
Opakowanie:105 ml
Grupa Limitowa:112.0, Leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - pochodne triazolu - posaconazol
Wskazanie:Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych, <1> zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci poniżej 18 roku życia przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych; stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poniżej 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego; <2> przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych; ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii; chłoniaki złośliwe u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze - do czasu zakończenia chemioterapii
Urzędowa cena zbytu:680,40
Cena hurtowa brutto:714,42
Cena detaliczna:750,73
Wysokość limitu finansowania:750,73
Poziom:ryczałt
Dopłata:3,20
Posaconazole Stada
Posaconazolum
EAN: 5909991368562
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:zawiesina doustna, 40 mg/ml
Opakowanie:105 ml
Grupa Limitowa:1125.0, Leki p-grzybicze - pochodne triazolu - posaconazol
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.0.14.a - refudowane wskazania dla substancji czynnej Posaconazolum
plik pdfZałącznik C.0.14.b - refudowane wskazania dla substancji czynnej Posaconazolum
plik pdfZałącznik C.0.14.c - refudowane wskazania dla substancji czynnej Posaconazolum,
Urzędowa cena zbytu:680,40
Cena hurtowa brutto:714,42
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:714,42
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    STADA
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2020-12-31

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję