Twitter
Wykaz leków refundowanych 1.05.2018
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Ustaw alfabetycznie oraz sortuj według: Wielkość czcionki: A | A | A
Produkt leczniczy
Dawka / Opakowanie
Grupa limitowa
Wskazanie
Cena det.
Poziom
Dopłata
Lacipil
Lacidipinum
tabl. powl., 2 mg | 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji 7,53 30% 5,43
Lacipil
Lacidipinum
tabl. powl., 4 mg | 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji 15,05 30% 10,85
Lacipil
Lacidipinum
tabl. powl., 6 mg | 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji 22,43 30% 16,13
Lapixen
Lacidipinum
tabl. powl., 2 mg | 28 szt. 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji 7,55 30% 5,45
Lapixen
Lacidipinum
tabl. powl., 2 mg | 56 szt. 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji 14,84 30% 10,64
Lapixen
Lacidipinum
tabl. powl., 4 mg | 28 szt. 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji 14,88 30% 10,68
Lapixen
Lacidipinum
tabl. powl., 4 mg | 56 szt. 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji 29,27 30% 20,87
Lapixen
Lacidipinum
tabl. powl., 6 mg | 28 szt. 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji 22,28 30% 15,98
Lapixen
Lacidipinum
tabl. powl., 6 mg | 56 szt. 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji 43,43 30% 30,83
Vimpat
Lakozamid
syrop, 10 mg/ml | 200 ml (but.) 244.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego – lakozamid Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej 140,91 ryczałt 19,10
Vimpat
Lakozamid
tabl. powl., 100 mg | 56 szt. 244.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego – lakozamid Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej 350,04 ryczałt 3,20
Vimpat
Lakozamid
tabl. powl., 150 mg | 56 szt. 244.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego – lakozamid Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej 518,85 ryczałt 3,20
Vimpat
Lakozamid
tabl. powl., 200 mg | 56 szt. 244.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego – lakozamid Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej 688,67 ryczałt 3,98
Vimpat
Lakozamid
tabl. powl., 50 mg | 14 szt. 244.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego – lakozamid Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej 49,76 ryczałt 9,21
Lamivudine Mylan
Lamivudinum
tabl. powl., 100 mg | 28 szt. 1067.0, Lamivudinum plik pdf B1. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b
plik pdf B.43 Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu b u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem
nie dotyczy 0 bezpłatny
Zeffix
Lamivudinum
tabl. powl., 100 mg | 28 szt. 1067.0, Lamivudinum plik pdf B1. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b
plik pdf B.43 Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu b u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem
nie dotyczy 0 bezpłatny
Epitrigine
Lamotriginum
tabl., 100 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne <1>Padaczka oporna na leczenie; <2>Choroba afektywna dwubiegunowa 25,72 ryczałt 3,20
Epitrigine
Lamotriginum
tabl., 50 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne <1>Padaczka oporna na leczenie; <2>Choroba afektywna dwubiegunowa 13,61 ryczałt 3,20
Lamilept
Lamotriginum
tabl., 100 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne Padaczka; Choroba afektywna dwubiegunowa 25,74 ryczałt 3,20
Lamilept
Lamotriginum
tabl., 25 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne Padaczka; Choroba afektywna dwubiegunowa 7,07 ryczałt 3,46

next 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  ...  | 18 next
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2018-12-10

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję