Twitter
Wykaz leków refundowanych 1.01.2021
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Ustaw alfabetycznie oraz sortuj według: Wielkość czcionki: A | A | A
Produkt leczniczy
Dawka / Opakowanie
Grupa limitowa
Wskazanie
Cena det.
Poziom
Dopłata
Gazyvaro
Obinutuzumabum
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg | 1 fiol.po 40 ml 1148.0, Obinutuzumab plik pdf B.12 Leczenie chłoniaków złośliwych
plik pdfB.79 Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem
nie dotyczy bezpłatny 0
Ocrevus
Ocrelizumabum
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg/ml | 10 ml 1201.0, Okrelizumab plik pdf B.46 Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego nie dotyczy bezpłatny 0
Advate
Octocog alfa
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m. | 1 fiol.z prosz. + 1 fiol.z rozp.po 5 ml 1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinate plik pdf B.15 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią a i b nie dotyczy bezpłatny 0
Advate
Octocog alfa
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m. | 1 fiol. z proszkiem + 1 fiol. z rozpuszczalnikiem po 5 ml 1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinate plik pdf B.15 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią a i b nie dotyczy bezpłatny 0
Advate
Octocog alfa
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m. | 1 fiol. z proszkiem + 1 fiol. z rozpuszczalnikiem po 5 ml 1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinate plik pdf B.15 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią a i b nie dotyczy bezpłatny 0
Advate
Octocog alfa
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m. | 1 fiol. z proszkiem + 1 fiol. z rozpuszczalnikiem po 5 ml 1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinate plik pdf B.15 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią a i b nie dotyczy bezpłatny 0
Advate
Octocog alfa
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m. | 1 fiol. z proszkiem + 1 fiol. z rozpuszczalnikiem po 5 ml 1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinate plik pdf B.15 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią a i b nie dotyczy bezpłatny 0
Advate
Octocog alfa
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m. | 1 fiol. z proszkiem + 1 fiol. z rozpuszczalnikiem po 5 ml 1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinate plik pdf B.15 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią a i b nie dotyczy bezpłatny 0
Okteva
Octreotidum
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. 79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd Akromegalia; Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowalająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRFoma; Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby 961,75 ryczałt 17,77
Okteva
Octreotidum
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. 79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd Akromegalia; Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowalająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRFoma; Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby 1903,85 ryczałt 12,70
Okteva
Octreotidum
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. 79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd Akromegalia; Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowalająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRFoma; Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby 2841,53 ryczałt 4,57
Sandostatin
Octreotidum
roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml | 5 amp.po 1 ml 79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd Akromegalia 54,49 ryczałt 10,33
Sandostatin
Octreotidum
roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml | 5 amp.po 1 ml 79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd Akromegalia 39,99 ryczałt 19,51
Sandostatin LAR
Octreotidum
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg | 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd <1>Akromegalia; <2>Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowalająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRFoma; Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby 2303,65 ryczałt 1359,67
Sandostatin LAR
Octreotidum
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg | 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd <1>Akromegalia; <2>Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowalająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRFoma; Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby 4587,65 ryczałt 2696,50
Sandostatin LAR
Octreotidum
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg | 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd <1>Akromegalia; <2>Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowalająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie: rakowiak z objawami zespołu rakowiaka, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), insulinoma (w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym), GRFoma; Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym w celu zahamowania progresji choroby 6867,23 ryczałt 4030,27
Okteva
Octreotidum
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. 1026.0, analogi somatostatyny plik pdfZałącznik C.45.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Octreotidum
plik pdfZałącznik C.45.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Octreotidum
nie dotyczy bezpłatny 0
Okteva
Octreotidum
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. 1026.0, analogi somatostatyny plik pdfZałącznik C.45.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Octreotidum
plik pdfZałącznik C.45.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Octreotidum
nie dotyczy bezpłatny 0
Okteva
Octreotidum
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. 1026.0, analogi somatostatyny plik pdfZałącznik C.45.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Octreotidum
plik pdfZałącznik C.45.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Octreotidum
nie dotyczy bezpłatny 0
Sandostatin
Octreotidum
roztwór do wstrzykiwań, 100 μg/ml | 5 amp.po 1 ml 1026.0, analogi somatostatyny plik pdfZałącznik C.45.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Octreotidum nie dotyczy bezpłatny 0

next 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  ...  | 16 next
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2024-04-13

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję