Twitter
Specjalista w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych
Kontakt:
(22) 63-49-277
Treść ogłoszenia:
MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE 
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko: 
Specjalisty w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia 
Liczba lub wymiar etatu: 1


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

- prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji, usunięcia, zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, celem zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
- gromadzenie i analiza informacji i propozycji od uprawnionych podmiotów dotyczących kwalifikacji, usunięcia, zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych,
- przygotowywanie założeń do projektów aktów prawnych dotyczących przepisów w sprawie świadczeń gwarantowanych,
- przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski osób prawnych i instytucji, oraz interpelacji i zapytań poselskich, oświadczeń senatorskich, w zakresie właściwości merytorycznej Wydziału,
- udzielanie informacji telefonicznych w sprawach związanych z realizacją świadczeń gwarantowanych.


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 

praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego, praca wymagająca samodzielnościMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 

budynek zabytkowy nie wyposażony w windę; miejsce bezpośredniej pracy znajduje się na II piętrze; toaleta dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich zlokalizowana jest na parterze; otoczenie budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnychWymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

niezbędne:

 

- wykształcenie: wyższe magisterskie,
- półroczne doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony zdrowia,
- znajomość przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość innych przepisów związanych z funkcjonowaniem zakładów opieki zdrowotnej oraz systemu ochrony zdrowia,
- znajomość zagadnień związanych z kontraktowaniem i finansowaniem świadczeń gwarantowanych,
- umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia oraz samodzielnej pracy koncepcyjnej,
- komunikatywność.

 

wymagania dodatkowe:

 

- doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
- umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
- bardzo dobra organizacja pracy oraz obowiązkowość,
- umiejętność pracy w zespole,
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl: Ogłoszenia i komunikaty; Praca.


Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 08.06.2012 roku pod adresem: 

Ministerstwo Zdrowia, 
Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa
 
z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia”. 

Inne informacje: 

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail. 
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: :www.mz.gov.pl ; Ogłoszenia i komunikaty; Praca. 
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. 
Po zakończonym procesie naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 63-49-277. 

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2019-02-08

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję