Twitter
Finansowanie w onkologii i hematologii 1.07.2017
Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa
Data
Plik
Onkologiczne programy lekowe [01.07.2017] 2017-07-01 plik pdf

arrow B.89 Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Votubia®,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.88 Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem [01.07.2017] - Kryteria kwlifikacji

Erivedge,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.85 Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Abraxane,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.84 Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim -1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Revlimid®,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.81 Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Jakavi,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.80 Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Lynparza,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.79 Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Gazyvaro,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.77 Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Adcetris,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.72 Leczenie czerniaka skóry dabrafenibem i trametynibem [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Tafinlar, Mekinist,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.66. Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sézary’ego [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Targretin®,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.65. Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Sprycel™,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.63 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Giotrif,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.59 Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Yervoy™, Keytruda, Opdivo,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.58 Leczenie zaawansowanego raka żołądka [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Herceptin®,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.56 Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Zytiga™,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.54 Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Revlimid®,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.53 Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Afinitor®, Sutent®,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.52 Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Erbitux®,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.50 Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Avastin®,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.48 Leczenie czerniaka złośliwego skóry [01.07.2011] - Kryteria kwalifikacji

Zelboraf™, Cotellic,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.14 Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Sprycel™, Tasigna®, Bosulif,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.12 Leczenie chłoniaków złośliwych [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

MabThera®,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.10 Leczenie raka nerki [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Torisel®, Nexavar®, Sutent®, Afinitor®, Votrient™, Inlyta,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.9 Leczenie raka piersi [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Herceptin®, Tyverb®, Perjeta,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.8 Leczenie mięsaków tkanek miękkich [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Yondelis®, Votrient™, Sutent®,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.6 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca [1.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Alimta®, Tarceva®, Iressa®, Xalkori,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.5 Leczenie raka wątrobokomórkowego [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Nexavar®,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.4 Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Erbitux®, Avastin®, Vectibix®, Zaltrap,

2017-07-01 plik pdf

arrow B.3 Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) [01.07.2017] - Kryteria kwalifikacji

Sutent®, Glivec®, Nexavar®,

2017-07-01 plik pdf
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym [01.07.2017] 2017-07-01 plik pdf

arrow Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii [01.07.2017]

2017-07-01 plik pdf
Programy terapeutyczne 2012-04-27

arrow Program terapeutyczny - Chemioterapia niestandardowa

2011-10-10 plik pdf
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2017-07-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję