Twitter
Finansowanie w onkologii i hematologii 1.01.2019
Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa
Data
Plik
Onkologiczne programy lekowe [01.01.2019] 2019-01-01 plik pdf

arrow B.103 Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Venclyxto,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.100 Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Opdivo,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.98 Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Revolade®,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.97 Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Revolade®,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.93 Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Pixuvri,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.92 Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Imbruvica,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.89 Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Votubia®,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.88 Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem [01.01.2019] - Kryteria kwlifikacji

Erivedge,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.85 Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Abraxane,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.84 Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim -1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Revlimid®,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.81 Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Jakavi,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.80 Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Lynparza,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.79 Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Gazyvaro,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.77 Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Adcetris,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.72 Leczenie czerniaka skóry dabrafenibem i trametynibem [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Tafinlar, Mekinist,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.66. Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sézary’ego [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Targretin®,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.65. Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Sprycel™,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.63 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Giotrif, Vargatef,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.59 Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Yervoy™, Keytruda, Opdivo,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.58 Leczenie zaawansowanego raka żołądka [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Herceptin®,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.56 Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Zytiga™, Xtandi, Xofigo,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.54 Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Revlimid®, Imnovid,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.53 Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Afinitor®, Sutent®,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.52 Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Erbitux®,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.50 Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Avastin®,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.48 Leczenie czerniaka złośliwego skóry [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Zelboraf™, Cotellic,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.14 Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Sprycel™, Tasigna®, Bosulif,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.12 Leczenie chłoniaków złośliwych [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

MabThera®,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.10 Leczenie raka nerki [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Torisel®, Nexavar®, Sutent®, Afinitor®, Votrient™, Inlyta, Opdivo, Cabometyx,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.9 Leczenie raka piersi [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Herceptin®, Tyverb®, Perjeta, Kanjinti,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.8 Leczenie mięsaków tkanek miękkich [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Yondelis®, Votrient™, Sutent®,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.6 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca [1.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Tarceva®, Iressa®, Xalkori, Opdivo, Tagrisso, Keytruda, Tecentriq,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.5 Leczenie raka wątrobokomórkowego [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Nexavar®,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.4 Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Erbitux®, Avastin®, Vectibix®, Zaltrap,

2019-01-01 plik pdf

arrow B.3 Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) [01.01.2019] - Kryteria kwalifikacji

Sutent®, Glivec®, Nexavar®,

2019-01-01 plik pdf
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym [01.01.2019] 2019-01-01 plik pdf

arrow Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii [01.01.2019]

2019-01-01 plik pdf
Programy terapeutyczne 2012-04-27

arrow Program terapeutyczny - Chemioterapia niestandardowa

2011-10-10 plik pdf

arrow B.97 Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną [01.03.2018] - Kryteria kwalifikacji

2018-03-01

arrow B.100 Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu [01.05.2018] - Kryteria kwalifikacji

2018-04-30

arrow B.100 Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu [01.05.2018] - Kryteria kwalifikacji

2018-04-30 plik pdf
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2019-01-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję