Twitter
MZ: Refundacja chemioterapii wraz ze wskazaniami ICD-10 - 1.01.2021
Wielkość czcionki: A | A | A

Jedną z części opublikowanego 21 grudnia 2020 r. wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych jest refundacja chemioterapii (tzw. katalog chemioterapii). Zawarte w nim dane obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 roku.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia Chemioterapię opisują załączniki C:

C. Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym ZOBACZ WYKAZ

Poniżej zamieszczamy również wykaz refundowanych substancji czynnych wraz ze wskazaniami ICD-10:

plik pdfZałącznik C.0.01. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Acidum levofolinicum
plik pdfZałącznik C.0.02. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Calcii folinas
plik pdfZałącznik C.0.03. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Darbepoetinum alfa
plik pdfZałącznik C.0.04. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Epoetinum alfa
plik pdfZałącznik C.0.05. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Epoetinum beta
plik pdfZałącznik C.0.06. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Filgrastimum
plik pdfZałącznik C.0.08. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Mesnum
plik pdfZałącznik C.0.09. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Ondansetronum
plik pdfZałącznik C.0.10. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Pegfilgrastimum
plik pdfZałącznik C.0.11. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Rasburicasum
plik pdfZałącznik C.0.12. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Aprepitantum
plik pdfZałącznik C.0.13. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Lipegfilgrastimum
plik pdfZałącznik C.0.14.a - refudowane wskazania dla substancji czynnej Posaconazolum
plik pdfZałącznik C.0.14.b - refudowane wskazania dla substancji czynnej Posaconazolum
plik pdfZałącznik C.0.14.c - refudowane wskazania dla substancji czynnej Posaconazolum
plik pdfZałącznik C.0.15 - refudowane wskazania dla substancji czynnej Voriconazolum
plik pdfZałącznik C.0.16.a - refudowane wskazania dla substancji czynnej Netupitantum + Palonosetronum
plik pdfZałącznik C.0.16.b - refudowane wskazania dla substancji czynnej Netupitantum + Palonosetronum
plik pdfZałącznik C.0.17 - refudowane wskazania dla substancji czynnej Dexamethasoni phosphas
plik pdfZałącznik C.2. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bicalutamidum
plik pdfZałącznik C.3. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bleomycin sulphate
plik pdfZałącznik C.4. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Busulfanum
plik pdfZałącznik C.5.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Capecitabinum
plik pdfZałącznik C.5.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Capecitabinum
plik pdfZałącznik C.5.c - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Capecitabinum
plik pdfZałącznik C.6. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Carboplatinum
plik pdfZałącznik C.8. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Chlorambucilum
plik pdfZałącznik C.10. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Ciclosporinum
plik pdfZałącznik C.11. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Cisplatinum
plik pdfZałącznik C.12. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Cladribinum
plik pdfZałącznik C.13. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Cyclophosphamidum
plik pdfZałącznik C.14. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Cytarabinum
plik pdfZałącznik C.16. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Dacarbazinum
plik pdfZałącznik C.19. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Docetaxelum
plik pdfZałącznik C.20. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Doxorubicinum
plik pdfZałącznik C.21.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Doxorubicinum liposomanum
plik pdfZałącznik C.21.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Doxorubicinum liposomanum
plik pdfZałącznik C.22. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Doxorubicinum liposomanum pegylatumm
plik pdfZałącznik C.23. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Epirubicinum
plik pdfZałącznik C.24. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Etoposidum
plik pdfZałącznik C.25. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Fludarabinum
plik pdfZałącznik C.26. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Fluorouracilum
plik pdfZałącznik C.27. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Fulvestrantum
plik pdfZałącznik C.28. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Gemcitabinum
plik pdfZałącznik C.29. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Hydroxycarbamidum
plik pdfZałącznik C.30. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Idarubicin
plik pdfZałącznik C.31. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Ifosfamidum
plik pdfZałącznik C.35. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Irinotecanum
plik pdfZałącznik C.37.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Lanreotidum
plik pdfZałącznik C.37.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Lanreotidum
plik pdfZałącznik C.39. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Melphalanum
plik pdfZałącznik C.40. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Mercaptopurinum
plik pdfZałącznik C.41. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Methotrexatum
plik pdfZałącznik C.42. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Mitomycinum
plik pdfZałącznik C.43. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Mitotanum
plik pdfZałącznik C.45.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Octreotidum
plik pdfZałącznik C.45.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Octreotidum
plik pdfZałącznik C.46. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Oxaliplatinum
plik pdfZałącznik C.47. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Paclitaxelum
plik pdfZałącznik C.48. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Pegasparagasum
plik pdfZałącznik C.49. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Pemetreksedum
plik pdfZałącznik C.51. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Rituximabum
plik pdfZałącznik C.52. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Tamoxifenum
plik pdfZałącznik C.55. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Thiotepum
plik pdfZałącznik C.56. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Tioguaninum
plik pdfZałącznik C.57.1 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Topotecanum p.o.
plik pdfZałącznik C.57.2 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Topotecanum inj.
plik pdfZałącznik C.58. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Tretinoinum
plik pdfZałącznik C.61. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Vincristinum
plik pdfZałącznik C.63. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Vinorelbinum
plik pdfZałącznik C.64. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Temozolomidum
plik pdfZałącznik C.65.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Arsenicum trioxidum
plik pdfZałącznik C.65.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Arsenicum trioxidum
plik pdfZałącznik C.65.c - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Arsenicum trioxidum
plik pdfZałącznik C.66.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Clofarabinum
plik pdfZałącznik C.66.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Clofarabinum
plik pdfZałącznik C.67. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bendamustinum hydrochloridum
plik pdfZałącznik C.68. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Acidum zoledronicum
plik pdfZałącznik C.69.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Azacitidinum
plik pdfZałącznik C.69.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Azacitidinum
plik pdfZałącznik C.70.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum
plik pdfZałącznik C.70.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum
plik pdfZałącznik C.70.c - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum
plik pdfZałącznik C.71 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Plerixaforum
plik pdfZałącznik C.72 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Anagrelidum
plik pdfZałącznik C.73 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Nelarabinum
plik pdfZałącznik C.74 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Leuprorelinum
plik pdfZałącznik C.75 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Denosumabum
plik pdfZałącznik C.76 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bortezomibum
plik pdfZałącznik C.76.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bortezomibum
plik pdfZałącznik C.77.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Mitoxantronum
plik pdfZałącznik C.77.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Mitoxantronum
plik pdfZałącznik C.78.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Crisantaspasum
plik pdfZałącznik C.78.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Crisantaspasum
plik pdfZałącznik C.79.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Pegintereronum alfa-2A
plik pdfZałącznik C.79.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Pegintereronum alfa-2A
plik pdfZałącznik C.80 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Gefitynibum
plik pdfZałącznik C.81 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Erlotinibum

Zobacz także:

 

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2020-12-28

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję