Twitter

Advate (Octocog alfa)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Advate
Nazwa międzynarodowa: Octocog alfa
Nazwa substancji czynnej: Octocog alfa
Firma farmaceutyczna: Baxter
Podmiot odpowiedzialny: Baxter Polska Sp. z o.o
Link: http://www.advate.com/
Zarejestrowane wskazania: przeciwkrwotoczny
Więcej informacji: Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Advate (Octocog alfa)
Wskazania:

Wskazania do stosowania:

Leczenie i profilaktyka krwawień u pacjentów z hemofilią A (wrodzonym niedoborem czynnika VIII). Produkt leczniczy ADVATE jest wskazany do stosowania we wszystkich grupach wiekowych.

Dawkowanie i sposób podawania:

Leczenie należy rozpocząć pod nadzorem lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu hemofilii i z pomocą resuscytacyjną dostępną natychmiast w przypadku reakcji anafilaktycznej.

Dawkowanie

Dawka oraz czas leczenia substytucyjnego zależą od stopnia niedoboru czynnika VIII, od umiejscowienia i rozległości krwawienia oraz od stanu klinicznego pacjenta.

Podawaną liczbę jednostek czynnika VIII wyraża się w jednostkach międzynarodowych (IU), odnoszących się do standardu WHO dla produktów zawierających czynnik VIII. Aktywność czynnika VIII w osoczu wyraża się albo w postaci procentowej (w odniesieniu do normy dla osocza ludzkiego) lub w IU (w odniesieniu do standardu międzynarodowego czynnika VIII w osoczu).

Jedna jednostka międzynarodowa (IU) aktywności czynnika VIII odpowiada ilości czynnika VIII w jednym mililitrze prawidłowego osocza ludzkiego.

Leczenie doraźne

Obliczenie potrzebnej dawki czynnika VIII oparto na obserwacji empirycznej, że 1 IU czynnika VIII na 1 kg masy ciała powoduje wzrost aktywności czynnika VIII w osoczu o 2 IU/dl. Wymaganą dawkę ustala się w oparciu o następujący wzór:

Wymagana ilość jednostek (IU) = masa ciała (kg) x pożądany wzrost czynnika VIII (%) x 0,5

W przypadku następujących rodzajów krwawienia aktywność czynnika VIII w odpowiednim okresie czasu nie powinna obniżyć się poniżej podanego poziomu aktywności w osoczu (w % normy lub IU/dl). W celu ustalenia dawki w zależności od rodzaju krwawienia i zabiegu chirurgicznego można posłużyć się następującą tabelą 1:

Tabela 1. Wskazówki dawkowania w krwawieniach i przy zabiegach chirurgicznych

Nasilenie krwawienia / Rodzaj zabiegu chirurgicznego

Wymagany poziom czynnika VIII (w % lub IU/dl)

Częstość dawkowania (godziny) / Okres leczenia (dni)

Krwawienie

Wczesne krwawienie do stawów, mięśni lub krwawienie z jamy ustnej.

20-40

Powtarzać wstrzyknięcia co 12-24 godzin (8 - 24 godzin w przypadku pacjentów poniżej 6. roku życia) przez co najmniej 1 dzień dopóki krwawienie (na które wskazuje ból) nie ustąpi, lub do wygojenia.

Nasilone krwawienie do tawów, mięśni lub krwiak.

30-60

Powtarzać wstrzyknięcia co 12-24 godzin (8 - 24 godzin w przypadku pacjentów poniżej 6. roku życia) przez 3-4 dni lub więcej dopóki nie ustąpią ból i ostre upośledzenie funkcji.

Krwawienia zagrażające życiu.

60-100

Powtarzać wstrzyknięcia co 8 - 24 godzin (6-12 godzin w przypadku pacjentów poniżej 6. roku życia) dopóki zagrożenie nie ustąpi.

Zabiegi chirurgiczne

Drobne

Włącznie z ekstrakcją zębów.

30-60

Co 24 godziny (12-24 godzin w przypadku pacjentów poniżej 6. roku życia), przynajmniej 1 dzień dopóki nie dojdzie do wygojenia.

Duże

80 - 100

(przed- i pooperacyjny)

Powtarzać wstrzyknięcia co 8 - 24 godzin (6 - 24 godzin w przypadku pacjentów poniżej 6. roku życia) do uzyskania odpowiedniego zagojenia się rany, potem kontynuować leczenie przez co najmniej 7 kolejnych dni, aby utrzymać aktywność czynnika VIII na poziomie 30% do 60% (IU/dl).

Dawkę leku oraz częstotliwość podawania należy w poszczególnych przypadkach dostosować do odpowiedzi klinicznej. W pewnych okolicznościach (np. obecność niskiego miana inhibitora) mogą być potrzebne dawki wyższe niż te wyliczone na podstawie wzoru.

Podczas leczenia, aby ustalić dawkę, jaka ma zostać podana i częstotliwość powtarzanych wstrzyknięć, zaleca się odpowiednie oznaczanie poziomów czynnika VIII w osoczu. Zwłaszcza w przypadku poważnych zabiegów chirurgicznych niezbędne jest precyzyjne monitorowanie leczenia substytucyjnego poprzez analizę aktywności czynnika VIII w osoczu. Poszczególni pacjenci mogą różnić się pod względem odpowiedzi na czynnik VIII osiągając różne poziomy odzysku w warunkach in vivo oraz wykazując zróżnicowane wartości czasu półtrwania.

Profilaktyka

W długookresowej profilaktyce krwawień u pacjentów z ciężką postacią hemofilii A, zazwyczaj stosowane dawki czynnika VIII wynoszą 20 do 40 IU na kg masy ciała w odstępach co 2 do 3 dni.

Dzieci i młodzież

W przypadku leczenia doraźnego dawkowanie u dzieci i młodzieży (od 0 do 18 lat) jest takie samo jak u dorosłych pacjentów. W profilaktyce krwawień u pacjentów w wieku poniżej 6 lat zalecana dawka czynnika VIII wynosi 20 do 50 IU na kg masy ciała 3-4 razy w tygodniu.

Sposób podawania

Lek ADVATE należy podawać dożylnie. W przypadku, gdy lek ma podawać osoba nie będąca pracownikiem służby zdrowia, konieczne jest stosowne przeszkolenie.

Szybkość podawania należy ustalić na poziomie zapewniającym pacjentowi komfort i nie przekraczać 10 ml/min.

Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Data aktualizacji: 04.04.2014

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Advate
Octocog alfa
EAN: 5909990224340
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
Opakowanie:1 fiol.z prosz. + 1 fiol.z rozp.po 5 ml
Grupa Limitowa:1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinate
Wskazanie:plik pdf B.15 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią a i b, d 66, d 67
Urzędowa cena zbytu:3067,20
Cena hurtowa brutto:3220,56
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:3027,78
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Advate
Octocog alfa
EAN: 5909990224357
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m.
Opakowanie:1 fiol. z proszkiem + 1 fiol. z rozpuszczalnikiem po 5 ml
Grupa Limitowa:1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinate
Wskazanie:plik pdf B.15 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią a i b, d 66, d 67
Urzędowa cena zbytu:4600,80
Cena hurtowa brutto:4830,84
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:4541,67
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Advate
Octocog alfa
EAN: 5909990697441
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
Opakowanie:1 fiol. z proszkiem + 1 fiol. z rozpuszczalnikiem po 5 ml
Grupa Limitowa:1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinate
Wskazanie:plik pdf B.15 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią a i b, d 66, d 67
Urzędowa cena zbytu:6134,40
Cena hurtowa brutto:6441,12
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:6055,56
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Advate
Octocog alfa
EAN: 5909990224302
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
Opakowanie:1 fiol. z proszkiem + 1 fiol. z rozpuszczalnikiem po 5 ml
Grupa Limitowa:1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinate
Wskazanie:plik pdf B.15 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią a i b, d 66, d 67
Urzędowa cena zbytu:766,80
Cena hurtowa brutto:805,14
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:756,95
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Advate
Octocog alfa
EAN: 5909990697458
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m.
Opakowanie:1 fiol. z proszkiem + 1 fiol. z rozpuszczalnikiem po 5 ml
Grupa Limitowa:1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinate
Wskazanie:plik pdf B.15 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią a i b, d 66, d 67
Urzędowa cena zbytu:9201,60
Cena hurtowa brutto:9661,68
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:9083,34
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Advate
Octocog alfa
EAN: 5909990224333
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
Opakowanie:1 fiol. z proszkiem + 1 fiol. z rozpuszczalnikiem po 5 ml
Grupa Limitowa:1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinate
Wskazanie:plik pdf B.15 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią a i b, d 66, d 67
Urzędowa cena zbytu:1533,60
Cena hurtowa brutto:1610,28
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:1513,89
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Baxter
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2014-04-05

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję