Twitter
Wykaz leków refundowanych 1.01.2021
A...Z
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Ustaw alfabetycznie oraz sortuj według: Wielkość czcionki: A | A | A
Produkt leczniczy
Dawka / Opakowanie
Grupa limitowa
Wskazanie
Cena det.
Poziom
Dopłata
Humira
Adalimumabum
roztwór do wstrzykiwań, 40 mg | 2 amp.-strz. + 2 gaziki nasączone alkoholem 1050.1, blokery TNF - adalimumab plik pdf B.33 Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
plik pdf B.35 Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)
plik pdf B.36 Leczenie inhibitorami tnf alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (zzsk)
plik pdf B.47 Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
plik pdfB.105 Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) – część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa
nie dotyczy bezpłatny 0
Humira
Adalimumabum
roztwór do wstrzykiwań, 40 mg | 2 wstrz. + 2 gaziki 1050.1, blokery TNF - adalimumab plik pdfB.105 Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) – część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa nie dotyczy bezpłatny 0
Hyrimoz
Adalimumabum
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 40 mg | 2 amp. - strzyk. z zabezpieczeniem 1050.1, blokery TNF - adalimumab plik pdf B.32 Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)
plik pdf B.33 Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
plik pdf B.35 Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)
plik pdf B.36 Leczenie inhibitorami tnf alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (zzsk)
plik pdf B.47 Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
nie dotyczy bezpłatny 0
Hyrimoz
Adalimumabum
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 40 mg | 2 wstrzykiwacze 1050.1, blokery TNF - adalimumab plik pdf B.32 Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)
plik pdf B.33 Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
plik pdf B.35 Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)
plik pdf B.36 Leczenie inhibitorami tnf alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (zzsk)
plik pdf B.47 Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
nie dotyczy bezpłatny 0
Idacio
Adalimumabum
roztwór do wstrzykiwań, 40 mg | 1 fiol. 0,8 ml + 1 strzyk. + 1 igła + 1 nasadka + 2 gaziki 1050.1, blokery TNF - adalimumab plik pdf B.32 Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)
plik pdf B.33 Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
plik pdf B.35 Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)
plik pdf B.36 Leczenie inhibitorami tnf alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (zzsk)
plik pdf B.47 Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
plik pdfB.105 Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) – część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa
nie dotyczy bezpłatny 0
Idacio
Adalimumabum
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 40 mg | 2 amp.-strzyk. 0,8 ml + 2 gaziki 1050.1, blokery TNF - adalimumab plik pdf B.32 Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)
plik pdf B.33 Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
plik pdf B.35 Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)
plik pdf B.36 Leczenie inhibitorami tnf alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (zzsk)
plik pdf B.47 Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
plik pdfB.105 Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) – część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa
nie dotyczy bezpłatny 0
Idacio
Adalimumabum
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 40 mg | 2 wstrzykiwacze 0,8 ml + 2 gaziki 1050.1, blokery TNF - adalimumab plik pdf B.32 Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)
plik pdf B.33 Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
plik pdf B.35 Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)
plik pdf B.36 Leczenie inhibitorami tnf alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (zzsk)
plik pdf B.47 Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
plik pdfB.105 Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) – część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa
nie dotyczy bezpłatny 0
Imraldi
Adalimumabum
roztwór do wstrzykiwań we ampułko-strzykawce, 40 mg | 2 amp.-strzyk. 0,8 ml + 2 gaziki 1050.1, blokery TNF - adalimumab plik pdf B.32 Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)
plik pdf B.33 Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
plik pdf B.35 Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)
plik pdf B.36 Leczenie inhibitorami tnf alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (zzsk)
plik pdf B.47 Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
nie dotyczy bezpłatny 0
Imraldi
Adalimumabum
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 40 mg | 2 wstrzykiwacze 0,8 ml + 2 gaziki 1050.1, blokery TNF - adalimumab plik pdf B.32 Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)
plik pdf B.33 Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
plik pdf B.35 Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)
plik pdf B.36 Leczenie inhibitorami tnf alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (zzsk)
plik pdf B.47 Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
nie dotyczy bezpłatny 0
Hepsera
Adefoviri dipivoxilum
tabl., 10 mg | 30 tabl. 1051.1, analogi nukleozydowe/nukleotydowe inne niż lamiwudyna - adefowir plik pdf B1. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b nie dotyczy bezpłatny 0
Adrenalina WZF
Adrenalinum
roztwór do wstrzykiwań, 300 μg/0,3 ml | 1 amp.-strz.po 1 ml 32.1, Leki stosowane doraźnie w nagłych przypadkach anafilaksji - leki adrenergiczne i dopaminergiczne - epinefryna - do podawania pozajelitowego Leczenie doraźne w nagłych przypadkach ostrych reakcji alergicznych (anafilaksji), wywołanych przez pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz inne alergeny, jak również w przypadku anafilaksji samoistnej 55,64 50% 27,82
Adrenalina WZF
Adrenalinum
roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml | 10 amp.po 1 ml 32.0, Leki pobudzające czynność serca - leki adrenergiczne i dopaminergiczne - epinefryna - do podawania pozajelitowego We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji 19,33 ryczałt 3,20
Giotrif
Afatinib
tabl. powl., 20 mg | 28 tabl. 1127.0, Inhibitory kinaz białkowych - afatynib plik pdf B6. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca nie dotyczy bezpłatny 0
Giotrif
Afatinib
tabl. powl., 30 mg | 28 tabl. 1127.0, Inhibitory kinaz białkowych - afatynib plik pdf B6. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca nie dotyczy bezpłatny 0
Giotrif
Afatinib
tabl. powl., 40 mg | 28 tabl. 1127.0, Inhibitory kinaz białkowych - afatynib plik pdf B6. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca nie dotyczy bezpłatny 0
Eylea
Aflibercept
roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/ml | 1 fiol.a 0,1 ml 1133.0, Aflibercept plik pdfB.70 Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) nie dotyczy bezpłatny 0
Zaltrap
Aflibercept
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml | 1 fiol. 4 ml 1164.0, Leki p-nowotworowe – aflibercept plik pdf B4. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego nie dotyczy bezpłatny 0
Zaltrap
Aflibercept
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml | 1 fiol. 8 ml 1164.0, Leki p-nowotworowe – aflibercept plik pdf B4. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego nie dotyczy bezpłatny 0
Replagal
Agalsidasum alfa
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml | 1 fiol. 3,5 ml 1191.1, Agalzydaza alfa plik pdfB.104 Leczenie choroby Fabry’ego nie dotyczy bezpłatny 0
Fabrazyme
Agalsidasum beta
proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 35 mg | 1 fiol. 1191.2, Agalzydaza beta plik pdfB.104 Leczenie choroby Fabry’ego nie dotyczy bezpłatny 0

prev 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  ...  | 261 next
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2022-01-25

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję