Twitter
MZ: Refundacja chemioterapii wraz ze wskazaniami ICD-10 - 1.01.2019
Wielkość czcionki: A | A | A

Jedną z części opublikowanego 27 grudnia 2018 r. wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych jest refundacja chemioterapii (tzw. katalog chemioterapii). Zawarte w nim dane obowiązywać będą od 1 stycznia 2019 roku.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia Chemioterapię opisują załączniki C:

C. Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym ZOBACZ WYKAZ

Poniżej zamieszczamy również wykaz refundowanych substancji czynnych wraz ze wskazaniami ICD-10:

plik pdf Załącznik C.0.01. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Acidum levofolinicum
plik pdf Załącznik C.0.02. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Calcii folinas
plik pdf Załącznik C.0.03. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Darbepoetinum alfa
plik pdf Załącznik C.0.04. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Epoetinum alfa
plik pdf Załącznik C.0.05. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Epoetinum beta
plik pdf Załącznik C.0.06. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Filgrastimum
plik pdf Załącznik C.0.08. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Mesnum
plik pdf Załącznik C.0.09. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Ondansetronum
plik pdf Załącznik C.0.10. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Pegfilgrastimum
plik pdf Załącznik C.0.11. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Rasburicasum
plik pdf Załącznik C.0.12. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Aprepitantum
plik pdf Załącznik C.0.13. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Lipegfilgrastimum
plik pdf Załącznik C.0.14.a - refudowane wskazania dla substancji czynnej Posaconazolum
plik pdf Załącznik C.0.14.b - refudowane wskazania dla substancji czynnej Posaconazolum
plik pdf Załącznik C.0.14.c - refudowane wskazania dla substancji czynnej Posaconazolum
plik pdfZałącznik C.0.15 - refudowane wskazania dla substancji czynnej Voriconazolum
plik pdfZałącznik C.0.16 - refudowane wskazania dla substancji czynnej Netupitantum + Palonosetronum
plik pdfZałącznik C.0.17 - refudowane wskazania dla substancji czynnej Dexamethasoni phosphas
plik pdf Załącznik C.1. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Asparaginasum
plik pdf Załącznik C.2. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bicalutamidum
plik pdf Załącznik C.3. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bleomycin sulphate
plik pdf Załącznik C.4. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Busulfanum
plik pdf Załącznik C.5.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Capecitabinum
plik pdf Załącznik C.5.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Capecitabinum
plik pdf Załącznik C.5.c - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Capecitabinum
plik pdf Załącznik C.6. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Carboplatinum
plik pdf Załącznik C.8. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Chlorambucilum
plik pdf Załącznik C.10. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Ciclosporinum
plik pdf Załącznik C.11. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Cisplatinum
plik pdf Załącznik C.12. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Cladribinum
plik pdf Załącznik C.13. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Cyclophosphamidum
plik pdf Załącznik C.14. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Cytarabinum
plik pdf Załącznik C.15. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Cytarabinum Depocyte
plik pdf Załącznik C.16. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Dacarbazinum
plik pdf Załącznik C.19. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Docetaxelum
plik pdf Załącznik C.20. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Doxorubicinum
plik pdf Załącznik C.21.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Doxorubicinum liposomanum
plik pdfZałącznik C.21.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Doxorubicinum liposomanum
plik pdf Załącznik C.22. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Doxorubicinum liposomanum pegylatumm
plik pdf Załącznik C.23. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Epirubicinum
plik pdf Załącznik C.24. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Etoposidum
plik pdf Załącznik C.25. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Fludarabinum
plik pdf Załącznik C.26. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Fluorouracilum
plik pdf Załącznik C.27. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Fulvestrantum
plik pdf Załącznik C.28. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Gemcitabinum
plik pdf Załącznik C.29. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Hydroxycarbamidum
plik pdf Załącznik C.30. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Idarubicin
plik pdf Załącznik C.31. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Ifosfamidum
plik pdf Załącznik C.33.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Interferonum alfa-2a
plik pdf Załącznik C.33.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Interferonum alfa-2a
plik pdf Załącznik C.34. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Interferonum alfa-2b
plik pdf Załącznik C.35. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Irinotecanum
plik pdf Załącznik C.36 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Isotretinoinum
plik pdf Załącznik C.37.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Lanreotidum
plik pdf Załącznik C.37.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Lanreotidum
plik pdf Załącznik C.39. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Melphalanum
plik pdf Załącznik C.40. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Mercaptopurinum
plik pdf Załącznik C.41. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Methotrexatum
plik pdf Załącznik C.42. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Mitomycinum
plik pdf Załącznik C.43. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Mitotanum
plik pdf Załącznik C.45.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Octreotidum
plik pdf Załącznik C.45.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Octreotidum
plik pdf Załącznik C.46. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Oxaliplatinum
plik pdf Załącznik C.47. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Paclitaxelum
plik pdf Załącznik C.48. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Pegasparagasum
plik pdf Załącznik C.49. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Pemetreksedum
plik pdf Załącznik C.51. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Rituximabum
plik pdf Załącznik C.52. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Tamoxifenum
plik pdf Załącznik C.55. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Thiotepum
plik pdf Załącznik C.56. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Tioguaninum
plik pdf Załącznik C.57.1 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Topotecanum p.o.
plik pdf Załącznik C.57.2 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Topotecanum inj.
plik pdf Załącznik C.58. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Tretinoinum
plik pdf Załącznik C.60. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Vinblastinum
plik pdf Załącznik C.61. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Vincristinum
plik pdf Załącznik C.63. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Vinorelbinum
plik pdf Załącznik C.64. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Temozolomidum
plik pdf Załącznik C.65.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Arsenicum trioxidum
plik pdf Załącznik C.65.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Arsenicum trioxidum
plik pdf Załącznik C.66.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Clofarabinum
plik pdf Załącznik C.66.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Clofarabinum
plik pdf Załącznik C.67. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bendamustinum hydrochloridum
plik pdf Załącznik C.68. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Acidum zoledronicum
plik pdf Załącznik C.69. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Azacitidinum
plik pdf Załącznik C.70.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum
plik pdf Załącznik C.70.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum
plik pdf Załącznik C.70.c - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum
plik pdf Załącznik C.71 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Plerixaforum
plik pdf Załącznik C.72 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Anagrelidum
plik pdf Załącznik C.73 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Nelarabinum
plik pdf Załącznik C.74 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Leuprorelinum
plik pdf Załącznik C.75 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Denosumabum
plik pdf Załącznik C.76 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bortezomibum
plik pdfZałącznik C.77.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Mitoxantronum
plik pdfZałącznik C.77.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Mitoxantronum
plik pdfZałącznik C.78.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Crisantaspasum
plik pdfZałącznik C.78.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Crisantaspasum

Zobacz także:

 

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2018-12-30

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję