Twitter

Paclitaxelum Pliva (Paclitaxel)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Paclitaxelum Pliva
Nazwa międzynarodowa: Paclitaxel
Nazwa substancji czynnej: Paclitaxelum
Firma farmaceutyczna: Pliva Kraków
Podmiot odpowiedzialny: Pliva Kraków
Schematy Chemioterapii: Paclitaxel + cisplatin, Paclitaxel + Carboplatin, AP (AT, Doxorubicin + Paclitaxel), EP (ET, Epirubicin + Paclitaxel), GT (Gemcitabine + Paclitaxel), Paclitaxel, Paclitaxel 100, Paclitaxel + cisplatin, TAP, Paclitaxel + Carboplatin, Cisplatin + Paclitaxel , Cisplatin + Paclitaxel 200, Paclitaxel + Carboplatin, Paclitaxel + Cisplatin + 5-FU, Paclitaxel + Carboplatin, Paclitaxel + Cisplatin, Paclitaxel + Carboplatin, TIP,
Zarejestrowane wskazania: rak jajnika, rak piersi, rak płuc
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Paclitaxelum Pliva (Paclitaxel)
Wskazania:

Rak jajnika (w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z cisplatyną): jako lek pierwszego rzutu w połączeniu z cisplatyną w leczeniu pacjentów z zaawansowaną lub resztkową postacią (>1 cm) raka, po wcześniejszej laparotomii; jako lek drugiego rzutu w leczeniu guzów przerzutowych jajników w przypadkach, w których standardowe leczenie z zastosowaniem platyny okazało się nieskuteczne. Rak piersi: w początkowym leczeniu zaawansowanych lub przerzutowych postaci, zarówno w skojarzeniu z antracyklinami u pacjentów, u których można zastosować leczenie antracyklinami, jak i w skojarzeniu z trastuzumabem u chorych ze zwiększoną ekspresją receptora HER-2 na poziomie 3+ oznaczanym w badaniu immunohistochemicznym, u których leczenie antracyklinami nie jest odpowiednie. W monoterapii paklitaksel jest wskazany w leczeniu raka piersi z przerzutami u pacjentów, u których standardowa terapia z zastosowaniem antracyklin nie przyniosła poprawy lub, u których nie można było ich zastosować. Paklitaksel jest wskazany w leczeniu uzupełniającym raka piersi u chorych, u których istnieją wskazania do leczenia uzupełniającego, z zajętymi węzłami chłonnymi i nowotworem nie wykazującym ekspresji receptorów estrogenowych i progestagenowych. Zaawansowana postać niedrobnokomórkowego raka płuca: w skojarzeniu z cisplatyną u pacjentów, u których nie można zastosować radykalnego leczenia chirurgicznego i (lub) radioterapii. Niewielka ilość danych potwierdza skuteczność zastosowania leku w tym wskazaniu

Inne produkty firmy farmaceutycznej    Pliva Kraków
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2012-11-07

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję