Twitter

Lyrica (Pregabalin)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Lyrica
Nazwa międzynarodowa: Pregabalin
Nazwa substancji czynnej: Pregabalinum
Firma farmaceutyczna: Pfizer
Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Polska Sp. z o.o.
Zarejestrowane wskazania: leczenie bólu, padaczka, lęki
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Lyrica (Pregabalin)
Dawkowanie:

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka wynosi od 150 mg do 600 mg na dobę, podawana w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

Ból neuropatyczny

Leczenie pregabaliną można rozpocząć od dawki 150 mg na dobę, podawanej w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta i tolerancji leczenia, po 3-7 dniach dawkę można zwiększyć do 300 mg na dobę, a następnie w zależności od potrzeby, po kolejnych 7 dniach do maksymalnej dawki 600 mg na dobę.

Padaczka

Leczenie pregabaliną można rozpocząć od dawki 150 mg na dobę, podawanej w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta i tolerancji leczenia, dawkę można zwiększyć po 1 tygodniu leczenia do 300 mg na dobę. Dawkę maksymalną 600 mg na dobę można osiągnąć po kolejnym tygodniu.

Uogólnione zaburzenia lękowe

Dawka wynosi od 150 do 600 mg na dobę podawana w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. Należy regularnie oceniać konieczność dalszego leczenia.

Leczenie pregabaliną można rozpocząć od dawki 150 mg na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta oraz tolerancji, dawkę tę po 1 tygodniu leczenia można zwiększyć do 300 mg na dobę. Po upływie kolejnego tygodnia dawkę można zwiększyć do 450 mg na dobę. Po upływie jeszcze jednego tygodnia można wprowadzić dawkę maksymalną 600 mg na dobę.

Przerwanie leczenia pregabaliną

Zgodnie z obecną praktyką kliniczną w razie konieczności przerwania leczenia pregabaliną należy dokonywać tego stopniowo przez okres co najmniej 1 tygodnia niezależnie od wskazania (patrz punkty 4.4 i 4.8).

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek

Pregabaliną jest usuwana z krążenia ogólnego głównie przez wydalanie nerkowe w postaci niezmienionej.

Ze względu na fakt, że klirens pregabaliny jest wprost proporcjonalny do klirensu kreatyniny (patrz punkt 5.2), redukcja dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek powinna być przeprowadzona indywidualnie, zgodnie z klirensem kreatyniny (CLcr), jak pokazano w Tabeli 1, przy użyciu następującego wzoru:

Pregabaliną jest skutecznie usuwana z osocza w trakcie hemodializy (50% leku w ciągu 4 godzin). U pacjentów dializowanych dobowa dawka pregabaliny powinna być dostosowana do czynności nerek. Oprócz dawki dobowej, pacjent powinien otrzymywać dodatkową dawkę bezpośrednio po każdym czterogodzinnym zabiegu hemodializy (patrz Tabela 1).

Dostosowanie dawki pregabaliny w zależności od czynności nerek - patrz Tabela 1.

Pacjenci z zaburzoną czynnością wątroby

U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby nie jest wymagana modyfikacja dawki (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Lyrica u dzieci w wieku poniżej 12 lat i młodzieży (12-17 lat). Dostępne obecnie dane przedstawiono w punktach 4.8, 5.1 i 5.2, nie można jednak sformułować żadnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Pacjenci w wieku podeszłym (w wieku powyżej 65 lat)

Pacjenci w podeszłym wieku mogą wymagać zmniejszenia dawki pregabaliny, ze względu na zmniejszoną czynność nerek (patrz pacjenci z zaburzoną czynnością nerek).

Sposób podawania

Produkt Lyrica może być przyjmowany podczas posiłku lub niezależnie od niego. Produkt Lyrica jest przeznaczony wyłącznie do przyjmowania doustnego.

Data aktualizacji: 01.08.2016

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Lyrica
Pregabalinum
EAN: 5909990009350
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:kaps. twarde, 150 mg
Opakowanie:14 szt.
Grupa Limitowa:242.0, Leki działające na układ nerwowy - pregabalina
Wskazanie:Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym, neuropatia u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu:18,77
Cena hurtowa brutto:19,71
Cena detaliczna:25,38
Wysokość limitu finansowania:25,38
Poziom:ryczałt
Dopłata:3,20
Lyrica
Pregabalinum
EAN: 5901878600550
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:kapsułki twarde, 150 mg
Opakowanie:56 kaps.
Grupa Limitowa:242.0, Leki działające na układ nerwowy - pregabalina
Wskazanie:Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym, neuropatia u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu:179,28
Cena hurtowa brutto:188,24
Cena detaliczna:200,96
Wysokość limitu finansowania:101,86
Poziom:ryczałt
Dopłata:102,30
Lyrica
Pregabalinum
EAN: 5903792743252
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:kaps. twarde, 150 mg
Opakowanie:56 szt.
Grupa Limitowa:242.0, Leki działające na układ nerwowy - pregabalina
Wskazanie:Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym, neuropatia u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu:84,67
Cena hurtowa brutto:88,90
Cena detaliczna:101,61
Wysokość limitu finansowania:101,61
Poziom:ryczałt
Dopłata:3,20
Lyrica
Pregabalinum
EAN: 5909990009367
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:kaps. twarde, 150 mg
Opakowanie:56 szt.
Grupa Limitowa:242.0, Leki działające na układ nerwowy - pregabalina
Wskazanie:Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym, neuropatia u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu:85,22
Cena hurtowa brutto:89,48
Cena detaliczna:102,20
Wysokość limitu finansowania:101,86
Poziom:ryczałt
Dopłata:3,54
Lyrica
Pregabalinum
EAN: 5909990009282
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:kaps. twarde, 75 mg
Opakowanie:14 szt.
Grupa Limitowa:242.0, Leki działające na układ nerwowy - pregabalina
Wskazanie:Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym, neuropatia u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu:11,04
Cena hurtowa brutto:11,59
Cena detaliczna:15,20
Wysokość limitu finansowania:12,73
Poziom:ryczałt
Dopłata:5,67
Lyrica
Pregabalinum
EAN: 5901878600543
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:kapsułki twarde, 75 mg
Opakowanie:56 kaps.
Grupa Limitowa:242.0, Leki działające na układ nerwowy - pregabalina
Wskazanie:Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym, neuropatia u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu:89,64
Cena hurtowa brutto:94,12
Cena detaliczna:102,84
Wysokość limitu finansowania:50,93
Poziom:ryczałt
Dopłata:55,11
Lyrica
Pregabalinum
EAN: 5909990009299
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:kaps. twarde, 75 mg
Opakowanie:56 szt.
Grupa Limitowa:242.0, Leki działające na układ nerwowy - pregabalina
Wskazanie:Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym, neuropatia u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu:40,20
Cena hurtowa brutto:42,21
Cena detaliczna:50,93
Wysokość limitu finansowania:50,93
Poziom:ryczałt
Dopłata:3,20
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Pfizer
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2016-08-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję