Twitter

MVASI (Bevacizumab)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: MVASI
Nazwa międzynarodowa: Bevacizumab
Nazwa substancji czynnej: Bevacizumabum
Firma farmaceutyczna: Amgen
Podmiot odpowiedzialny: Amgen Europe
Schematy Chemioterapii: IFL-BEVACIZUMAB (IFL-B, B-IFL), Bevacizumab,
Więcej informacji: Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
MVASI (Bevacizumab)
Wskazania:

MVASI w skojarzeniu z chemioterapią opartą na fluoropirymidynie jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z rakiem okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami.
Terapia skojarzona produktem MVASI z chemioterapią opartą o paklitaksel jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z rozsianym rakiem piersi. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących statusu receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2), patrz punkt 5.1.

MVASI w skojarzeniu z kapecytabiną jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z rozsianym rakiem piersi, u których inny rodzaj chemioterapii, w tym taksany lub antracykliny, nie został uznany za odpowiedni. Pacjenci, którzy otrzymali taksany lub antracykliny w ramach leczenia uzupełniającego w czasie ostatnich 12 miesięcy nie powinni być leczeni produktem MVASI w skojarzeniu z kapecytabiną. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących statusu receptora HER2, patrz punkt 5.1.

Ponadto w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny MVASI jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z nieoperacyjnym, zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca, o histologii innej niż w przeważającym stopniu płaskonabłonkowa.

MVASI w skojarzeniu z erlotynibem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z nieoperacyjnym, zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niepłaskonabłonkowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca, z aktywującymi mutacjami w genie receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) (patrz punkt 5.1).

MVASI w skojarzeniu z interferonem alfa-2a jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z zaawansowanym i (lub) rozsianym rakiem nerki.

MVASI w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z zaawansowanym (w stadium IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO - Międzynarodowa Federacja Ginekologii i Położnictwa) rakiem jajnika, rakiem jajowodu i pierwotnym rakiem otrzewnej (patrz punkt 5.1).

MVASI w skojarzeniu z karboplatyną i gemcytabiną lub w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z pierwszym nawrotem wrażliwego na związki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, u których nie stosowano wcześniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF (ang. Vascular Endothelial Growth Factor) lub leków działających na receptor dla VEGF.

MVASI w skojarzeniu z topotekanem lub pegylowaną liposomalną doksorubicyną jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotem opornego na związki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, którzy otrzymali wcześniej nie więcej niż dwa schematy chemioterapii i, u których nie stosowano wcześniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków działających na receptor dla VEGF (patrz punkt 5.1).

MVASI w skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyną lub alternatywnie u pacjentek, które nie mogą być
leczone związkami platyny, w skojarzeniu z paklitakselem i topotekanem, jest wskazany w leczeniu
dorosłych pacjentek z przetrwałym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy (patrz punkt
5.1).

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Mvasi
Bevacizumabum
EAN: 8715131021870
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml
Opakowanie:1 fiol.a 16 ml
Grupa Limitowa:1095.0, Leki p-nowotworowe, przeciwciała monoklonalne - bewacyzumab
Wskazanie:plik pdf B4. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
plik pdf B.50 Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika, c 18 – c 20, c 56, c 57, c 48
Urzędowa cena zbytu:2507,67
Cena hurtowa brutto:2633,05
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:2633,05
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Mvasi
Bevacizumabum
EAN: 8715131021863
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml
Opakowanie:1 fiol.a 4 ml
Grupa Limitowa:1095.0, Leki p-nowotworowe, przeciwciała monoklonalne - bewacyzumab
Wskazanie:plik pdf B4. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
plik pdf B.50 Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika, c 18 – c 20, c 56, c 57, c 48
Urzędowa cena zbytu:626,92
Cena hurtowa brutto:658,27
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:658,26
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Amgen
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2020-12-31

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję