Twitter

Imatinib Aurovitas (Imatinib)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Imatinib Aurovitas
Nazwa międzynarodowa: Imatinib
Nazwa substancji czynnej: Imatinibum
Firma farmaceutyczna: Aurovitas
Zarejestrowane wskazania: białaczka szpikowa przewlekła, białaczka limfoblastyczna ostra, zespoły mielodysplastyczne, zespół hipereozynofilowy, białaczka eozynofilowa przewlekła, włókniakomięsak guzowaty skóry
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Imatinib Aurovitas (Imatinib)
Wskazania:

Produkt leczniczy Imatinib Aurovitas jest wskazany w leczeniu:

 • dzieci i młodzieży z nowo rozpoznaną przewlekłą białaczką szpikową (ang. Chronić Myeloid Leukaemia - CML) z chromosomem Philadelphia (bcr-abl Ph+), którzy nie kwalifikują się do zabiegu transplantacji szpiku, jako leczenia pierwszego rzutu
 • dzieci i młodzieży z CML Ph+ w fazie przewlekłej, gdy leczenie interferonem alfa jest
 • nieskuteczne lub w fazie akceleracji choroby
 • dorosłych pacjentów oraz dzieci i młodzieży z CML Ph+ w przełomie blastycznym
 • dorosłych pacjentów oraz dzieci i młodzieży z nowo rozpoznaną ostrą białaczką limfoblastyczną z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL) w skojarzeniu z chemioterapią
 • dorosłych pacjentów z nawracającą lub oporną na leczenie Ph+ ALL w monoterapii.
  • dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi (ang. myelodysplastic/myeloproliferate - MDS/MPD) związanymi z rearanżacją genu receptora płytkopochodnego czynnika wzrostu (ang. platelet-derivedgrowthfactor receptor - PDGFR).
   dorosłych pacjentów z zaawansowanym zespołem hipereozynofilowym (ang. Hypereosinophilic
  • syndrome - HES) i (lub) przewlekłą białaczką eozynofilową (ang. Chronić Eosinophilic Leukemia - CEL) z rearanżacją FIPILl-PDGFRa.

Nie oceniano wpływu produktu leczniczego Imatinib Aurovitas na wynik transplantacji szpiku.

Imatinib Aurovitas jest wskazany w:

• leczeniu dorosłych pacjentów z nieoperacyjnymi guzowatymi włókniakomięsakami skóry (ang. dermatofibrosarcomaprotuberans - DFSP) oraz dorosłych pacjentów z nawracającymi i (lub) z przerzutami DFSP, którzy nie kwalifikują się do zabiegu chirurgicznego.

U dorosłych pacjentów oraz dzieci i młodzieży, skuteczność imatynibu została oceniona na podstawie współczynnika ogólnej odpowiedzi hematologicznej i cytogenetycznej oraz okresu przeżycia wolnego od progresji choroby w CML, współczynnika odpowiedzi hematologicznej i cytogenetycznej w Ph+ ALL, MDS/MPD, współczynnika odpowiedzi hematologicznej w HES/CEL oraz na podstawie obiektywnego współczynnika odpowiedzi u dorosłych z nieoperacyjnymi i (lub) z przerzutami DFSP.

Doświadczenie ze stosowaniem imatynibu u pacjentów z MDS/MPD związanymi z rearanżacją genu PDGFRjest bardzo ograniczone (patrz punkt 5.1 ChPL). Brak kontrolowanych badań klinicznych wykazujących korzyść kliniczną lub zwiększone przeżycie w tych wskazaniach.

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Imatinib Aurovitas
Imatinibum
EAN: 5909991353261
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:tabletki powlekane, 100 mg
Opakowanie:60 szt.
Grupa Limitowa:1064.1, Imatynib -2
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.70.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum
plik pdfZałącznik C.70.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum
plik pdfZałącznik C.70.c - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum,
Urzędowa cena zbytu:172,80
Cena hurtowa brutto:181,44
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:181,44
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Imatinib Aurovitas
Imatinibum
EAN: 5909991353353
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:tabletki powlekane, 400 mg
Opakowanie:30 szt.
Grupa Limitowa:1064.1, Imatynib -2
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.70.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum
plik pdfZałącznik C.70.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum
plik pdfZałącznik C.70.c - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum,
Urzędowa cena zbytu:345,60
Cena hurtowa brutto:362,88
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:362,88
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Imatinib Aurovitas
Imatinibum
EAN: 5909991353384
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:tabletki powlekane, 400 mg
Opakowanie:90 szt.
Grupa Limitowa:1064.1, Imatynib -2
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.70.a - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum
plik pdfZałącznik C.70.b - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum
plik pdfZałącznik C.70.c - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Imatinibum,
Urzędowa cena zbytu:1034,64
Cena hurtowa brutto:1086,37
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:1086,37
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Aurovitas
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2019-11-11

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję