Twitter

Bortezomib medac (Bortezomib)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Bortezomib medac
Nazwa międzynarodowa: Bortezomib
Nazwa substancji czynnej: Bortezomibum
Firma farmaceutyczna: medac
Podmiot odpowiedzialny: medac
Zarejestrowane wskazania: Szpiczak mnogi
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Bortezomib medac (Bortezomib)
Wskazania:

Produkt leczniczy Bortezomib medac jest wskazany w monoterapii lub w skojarzeniu z pegylowaną liposomalną doksorubicyną lub deksametazonem u dorosłych pacjentów z progresją szpiczaka mnogiego, którzy wcześniej otrzymali co najmniej jeden inny program leczenia oraz u których zastosowano już przeszczepienie hematopoetycznych komórek macierzystych lub osób, które nie kwalifikują się do tego zabiegu.

Produkt leczniczy Bortezomib medac w skojarzeniu z melfalanem i prednizonem wskazany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych.

Produkt leczniczy Bortezomib medac w skojarzeniu z deksametazonem lub deksametazonem i talidomidem wskazany jest w indukcji leczenia dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych.

Produkt leczniczy Bortezomib medac w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem wskazany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych.

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Bortezomib medac
Bortezomibum
EAN: 5909991382124
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg
Opakowanie:1 fiol.
Grupa Limitowa:1054.0, Bortezomib
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.76 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bortezomibum,
Urzędowa cena zbytu:172,80
Cena hurtowa brutto:181,44
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:181,44
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Bortezomib medac
Bortezomibum
EAN: 5909991382131
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg
Opakowanie:1 fiol.
Grupa Limitowa:1054.0, Bortezomib
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.76 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bortezomibum,
Urzędowa cena zbytu:270,00
Cena hurtowa brutto:283,50
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:283,50
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    medac
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2020-03-23

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję