Twitter

Aprepitant Teva (Aprepitant)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Aprepitant Teva
Nazwa międzynarodowa: Aprepitant
Nazwa substancji czynnej: Aprepitantum
Firma farmaceutyczna: Teva
Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska
Zarejestrowane wskazania: nudności, przeciwwymiotny
Więcej informacji: Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Aprepitant Teva (Aprepitant)
Dawkowanie:

Dorośli

Produkt Aprepitant Sandoz podaje się przez 3 dni w ramach schematu leczenia obejmującego kortykosteroid i antagonistę receptora 5-HT3. Zalecana dawka wynosi 125 mg raz na dobę, doustnie na godzinę przed rozpoczęciem chemioterapii w 1. dniu oraz 80 mg raz na dobę, doustnie rano w dniach 2. i 3.

Zalecane są następujące schematy leczenia u dorosłych w celu zapobiegania nudnościom i wymiotom związanym ze stosowaniem emetogennej chemioterapii przeciwnowotworowej:

Schemat leczenia w przypadku chemioterapii o wysokim ryzyku nudności i wymiotów

 

Dzień 1.

Dzień 2.

Dzień 3.

Dzień 4.

Aprepitant

doustnie 125 mg

doustnie 80 mg

doustnie 80 mg

brak

Deksametazon

doustnie 12 mg

doustnie 8 mg

doustnie 8 mg

doustnie 8 mg

Antagonista 5-HT3

Standardowa dawka antagonisty receptora 5-HT3. Patrz materiały informacyjne dotyczące właściwego dawkowania wybranego antagonisty receptora 5-HT3

brak

brak

brak

Deksametazon należy podać na 30 minut przed chemioterapią w pierwszym dniu i rano w dniach od 2. do 4. Dawka deksametazonu uwzględnia interakcje między substancjami czynnymi.

Schemat leczenia w przypadku chemioterapii o umiarkowanym ryzyku nudności i wymiotów

 

Dzień 1.

Dzień 2.

Dzień 3.

Aprepitant

doustnie 125 mg

doustnie 80 mg

doustnie 80 mg

Deksametazon

doustnie 12 mg

brak

brak

Antagonista 5-HT3

Standardowa dawka antagonisty receptora 5-HT3. Patrz materiały informacyjne dotyczące właściwego dawkowania wybranego antagonisty receptora 5-HT3

brak

brak

Deksametazon należy podać na 30 minut przed chemioterapią w pierwszym dniu. Dawka deksametazonu uwzględnia interakcje między substancjami czynnymi.

Dzieci i młodzież

Młodzież (w wieku od 12 do 17 lat)

Aprepitant Sandoz podaje się przez 3 dni w ramach schematu leczenia obejmującego antagonistę receptora 5-HT3.

Zalecana dawka produktu leczniczego Aprepitant Sandoz w postaci kapsułek to 125 mg doustnie w dniu 1. oraz 80 mg doustnie w dniach 2. i 3.

Aprepitant Sandoz podaje się doustnie w dniach 1., 2. i 3. na 1 godzinę przed rozpoczęciem chemioterapii.

Jeśli chemioterapia nie jest podawana w 2. i 3. dniu, produkt leczniczy Aprepitant Sandoz należy podawać rano.

W celu uzyskania informacji na temat właściwego dawkowania wybranego antagonisty receptora 5-HT3 należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL). Jeśli razem z produktem Aprepitant Sandoz podawany jest kortykosteroid, taki jak deksametazon, jego dawka powinna stanowić 50% zwykle stosowanej dawki (patrz punkty 4.5 i 5.1 ChPL).

Nie wykazano bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności kapsułek Aprepitant Sandoz o mocy 80 mg i 125 mg u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Brak dostępnych danych.

Należy zapoznać się z ChPL dla proszku do sporządzania zawiesiny doustnej w celu uzyskania informacji dotyczących właściwego dawkowania u niemowląt, małych dzieci i dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat.

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Aprepitant Teva
Aprepitantum
EAN: 5909991383169
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym
Dawka:kaps. twarde, 125 mg, 80 mg
Opakowanie:3 kaps. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)
Grupa Limitowa:8.0, Leki przeciwwymiotne - inne - aprepitant
Wskazanie:Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m2 – profilaktyka, wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka
Urzędowa cena zbytu:88,56
Cena hurtowa brutto:92,99
Cena detaliczna:104,29
Wysokość limitu finansowania:79,34
Poziom:ryczałt
Dopłata:28,15
Aprepitant Teva
Aprepitantum
EAN: 5909991383169
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:kaps. twarde, 125 mg; 80 mg
Opakowanie:3 kaps. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg)
Grupa Limitowa:1114.0, Aprepitant
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.0.12. - refudowane wskazania dla substancji czynnej Aprepitantum,
Urzędowa cena zbytu:88,56
Cena hurtowa brutto:92,99
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:92,99
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Teva
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2019-11-11

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję